2007 – 2013 metų Europos Sąjungos fondų struktūrinė parama

UAB „KODINIS RAKTAS” sėkmingai įgyvendino 6 MTTP projektus, finansuojamus Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemones „Intelektas LT” ir „Idėja LT”:

- Gamybinių įmonių darbuotojų efektyvumo kontrolės informacinės sistemos GIDEK IS techninės specifikacijos ir prototipo paruošimas (Pažymėjimas);
- Apsaugos sistemos, paremtos vaizdo duomenų perdavimu, įvykus įvykiui, sukėlusiam pavojaus signalą, techninės užduoties parengimas (Pažymėjimas);
- Paslaugų platformos „Alarm Server”, skirtos apsaugos sistemų diagnozavimo, monitoringo, nuotolinio sistemos valdymo, informacinių žinučių formavimo ir perdavimo į kliento sistemą teikimui, TGS parengimas (Pažymėjimas);
- Patalpų apsaugos sistemos daugiaprotokolinio bevielių jutiklių modulio TGS paruošimas (Pažymėjimas);
- MTTP veikla paslaugų platformos „Alarm Server” techninės užduoties ir prototipo paruošimas;
- Apsaugos sistemos su integruotu daugiaprotokoliniu bevielių jutiklių moduliu ir bevielių jutiklių serijos prototipų bei techninių užduočių parengimas.

UAB „KODINIS RAKTAS” sėkmingai įgyvendino projektą, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės”:

- UAB „Kodinis Raktas” eksporto plėtra pasaulio rinkose. Įmonė pristatė savo produktus šiose parodose: „Security Essen 2014”, „Secutech 2015”, „IFSEC International 2015”, „Safety & Security Amsterdam 2015”, „SecurityUser Expo 2015”.