2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „KODINIS RAKTAS” įgyvendina projektus, bendrai finansuojamus Europos regioninės plėtros fondo ir įmonės lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones:

- Apsaugos sistemos valdymo pulto dizaino keitimas. Projektas finansuojamas pagal priemonę „Dizainas LT”. Projekto tikslas — padidinti įmonės produktų patrauklumą ir konkurencingumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą kuriant ir diegiant į gamybą netechnologines inovacijas. Įgyvendinant projektą numatoma pakeisti apsaugos sistemos valdymo pulto dizainą. Kuriant dizaino keitinius numatoma atsižvelgti į neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikius. „UAB „Kodinis Raktas” projektuoja ir gamina apsaugos sistemas transporto priemonėms ir pastatams. Įmonės produktai nuolat tobulinami ir atnaujinami. Vartotojai patenkinti geru produktų kainos/kokybės santykiu, tačiau atitikties sertifikatai vis dažniau tampa būtina sutarties sąlyga.
- Projekto „UAB „Kodinis Raktas” apsaugos sistemų sertifikavimas” tikslas — įmonės konkurencingumo ir tarptautiškumo padidinimas. Įgyvendinant šį projektą numatoma testuoti ir sertifikuoti 11 apsaugos produktų transporto priemonėms ir pastatams. Projektas bendrai finansuojamas įmonės ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Expo sertifikatas LT”, didžiausia tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 54 728,02 Eur, iš kurių finansavimo lėšos sudaro 27 364,01 Eur. Projekto rezultatas — atitikties sertifikatai — paskatins didesnės pridėtinės vertės produktų eksportą į ES valstybes-nares ir trečiąsias šalis, įmonės skverbimąsi į naujas eksporto rinkas.
- UAB „Kodinis raktas“ projektuoja ir gamina apsaugos ir valdymo sistemas pastatams ir automobiliams, taip pat šių sistemų priedus. Projekto UAB „Kodinis raktas“ eksporto plėtra pasaulio rinkose tikslas — padidinti įmonės tarptautiškumą ir konkurencingumą. Šiam tikslui pasiekti numatoma padidinti pardavimų apimtis tikslinėse eksporto rinkose – Italijoje, Ispanijoje, Malaizijoje, Portugalijoje, Maroke, Turkijoje, Tunise. Vykdant projekto veiklas numatoma pristatyti įmonę ir jos produkciją aukščiau minėtose šalyse vykstančiose tarptautinėse parodose, kuriose dalyvauja didžiausi apsaugos produktų gamintojai ir paslaugų teikėjai iš viso pasaulio. Projektas finansuojamas pagal priemonę „Naujos galimybės LT”. Iš viso projektui buvo skirta 83 954,00 eurų, iš kurių ES fondų lėšos sudarė 41 977 eurų. Įgyvendindama projektą įmonė pristatė savo produktus parodose Ifsec Southeast Asia Kuala Lampur Edition 2019, Preventica International Casablanca 2019, Segurex 2019, ISAF 2019, Bezpeka/Security 2019, Sicurezza 2019. Ateinančių metų pradžioje pristatys Sicur 2020, Security Expo North Africa.